اول خبر | خبر امروز

چيزي به اسم ته لنجي در قانون وجود ندارد

زمان دریافت خبر :
رئيس سازمان توسعه تجارت گفت: قانوني به اسم ته لنجي وجود ندارد؛ بلکه يک مصوبه درباره ورود کالاي ملواني به کشور هست که از آن سوء استفاده شده و به عنوان ته‌لنجي، استفاده مي‌شود.

امروز شنبه، 3 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 655

دیگران چه می خوانند