اول خبر | خبر امروز

امسال سال ارزاني و فراواني ميوه است

زمان دریافت خبر :
ساعت24-معاون وزير جهاد کشاورزي در امور باغباني گفت: با توجه به بارندگي‌هاي اخير، خسارت محيطي گزارش نشده است و امسال وضع ميوه خوب است.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1128

دیگران چه می خوانند