اول خبر | خبر امروز

قوانين علوم انساني حاکم بر رفتارهاي ارادي است

زمان دریافت خبر :
آيت‌الله محسن اراکي گفت: امامان و انبياي الهي صادقاني هستند که مسير واقعي را به انسان نشان داده و هر فردي مي‌تواند با تکيه بر نهال خوب بودن خود به سمت معنويت هدايت شود.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2366

دیگران چه می خوانند