اول خبر | خبر امروز

سفارش ساخت 5 دستگاه ايکس ري کاميوني به وزارت دفاع داده شد

زمان دریافت خبر :
گمرک ايران اعلام کرد با هدف حمايت از توليد داخلي سفارش ساخت 5 دستگاه ايکس ري کاميوني را به وزارت دفاع داده است.

امروز چهارشنبه، 3 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 7686

دیگران چه می خوانند