اول خبر | خبر امروز

خروج از اروپا براي انگليس ?? ميليارد يورو هزينه دارد

زمان دریافت خبر :
کميسيون اروپا اعلام کرد: خروج انگليس از اتحاديه اروپا نيازمند حل و فصل تعهدات و الزامات مالي پيش از روند بريگزيت است.

امروز سه شنبه، 9 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 711

دیگران چه می خوانند