اول خبر | خبر امروز

له گشتپرسيدا به ناوي مردوو?کانيش?وه د?نگي ئ?ر?ني دراوه

زمان دریافت خبر :
ب?شي تورکيا – نو?ن?ري پارتي ديموکراتيکي گ?لان له پ?رل?ماني تورکيا وتي: زانيماريمان له ب?ر د?سته که د?ريد?خات له گوند?کاني تورکيا به ناوي مردوو?کانيش?وه د?نگي ب??? خراو?ته ن?و سندووق?وه.

امروز پنج شنبه، 7 اردیبهشت 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1886

دیگران چه می خوانند

    اخبار داغ

    برچسب های روز

    پر بیننده ترین برچسب ها

    خبرنگار ما