اول خبر | خبر امروز

توضيح يک مقام سينمايي در باره توزيع غيرقانوني «عصباني نيستم»

زمان دریافت خبر :
قائم مقام ستاد صيانت از آثار سمعي بصري کشور درباره انتشار نسخه غيرقانوني فيلم سينمايي «عصباني نيستم!» و نامه کارگردان اين اثر سينمايي توضيحاتي داد.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 675

دیگران چه می خوانند