اول خبر | خبر امروز

چرا بيشترين طلاق‌ها در صنعت سينما روي مي‌دهد؟

زمان دریافت خبر :
به باور تهيه‌کننده فيلم‌هاي ميشاييل هانکه فرايند توليد فيلم فرصت بسياري کارها را از جمله شرکت در رويدادها را از فرد مي‌گيرد و همين مشغوليت زياد زمينه‌ساز آمار بالاي جدايي در صنعت سينما است.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2357

دیگران چه می خوانند