اول خبر | خبر امروز

پيشنهاد رشوه جمهوري آذربايجان به شوراي حقوق بشر اروپا

زمان دریافت خبر :
پيشنهاد رشوه جمهوري آذربايجان به شوراي حقوق بشر اروپا
به گزارش خبرگزاري بين المللي کاسپين، دو تن از اعضاي انجمن پارلماني شوراي اروپا (Pace) بعنوان يکي از اصلي ترين بدنه هاي حقوق بشري

امروز سه شنبه، 9 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 711

دیگران چه می خوانند