اول خبر | خبر امروز

سامانه بارشي جديد، يکشنبه مهمان کشور مي‌شود

زمان دریافت خبر :
مديرکل پيش‌بيني و هشدار سازمان هواشناسي کشور با بيان اينکه جوي نسبتاً آرام در ?? ساعت آينده در کشور حکمفرما خواهد بود، گفت:سامانه بارشي جديد با بارشهاي پراکنده باران از عصر يکشنبه غرب را در برمي‌گيرد.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 483

دیگران چه می خوانند