اول خبر | خبر امروز

ميراث فرهنگي در تحقق اهداف موفق نبود از ?? ميليارد دلار درآمد تحقق تنها يک ميليارد درآمد

زمان دریافت خبر :

رئيس فراکسيون مديريت شهري مجلس با بيان اينکه سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در تحقق اهداف ترسيم شده موفق نبود، گفت: طبق اسناد بالا دستي تا ???? بايد ?? ميليون گردشگر و ?? ميليارد دلار درآمد نصيب کشور شود اما در حال حاضر در اين زمينه زير يک ميليارد درآمد داريم.

نوشته ميراث فرهنگي در تحقق اهداف موفق نبود/ از ?? ميليارد دلار درآمد تحقق تنها يک ميليارد درآمد اولين بار در باز خبر پديدار شد.

امروز شنبه، 3 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 665

دیگران چه می خوانند