اول خبر | خبر امروز

طرح بلند پروازانه هند براي تامين انرژي از کره ماه

زمان دریافت خبر :
سازمان تحقيقات هوا و فضا هند (ايسرو)در طرحي بلند پروازانه در صدد انتقال گاز هليوم از کره ماه براي تامين انرژي اين کشور است .

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2390

دیگران چه می خوانند