اول خبر | خبر امروز

تجهيزات پزشکي ايران با اروپا مقايسه مي شود

زمان دریافت خبر :
مشاور ارشد سازمان جهاني بهداشت، گفت: مقايسه و مقياس تجهيزات پزشکي ايران با اتحاديه اروپا انجام مي شود و ما مي خواهيم ايران به اين سطح از موفقيت ها برسد.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 462

دیگران چه می خوانند