اول خبر | خبر امروز

شاخص سهام در بازارهاي مالي عربي چگونه تعيين مي‌شود؟

زمان دریافت خبر :
شاخص سهام روشي براي اندازه‌گيري بخشي از بازار سهام است. اين شاخص بيانگر روند عمومي قيمت سهام همه شرکت‌هاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار است که در کشورهاي عربي حوزه خليج فارس به صورت‌هاي مختلف تعيين مي شود.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2359

دیگران چه می خوانند