اول خبر | خبر امروز

بيمارستانها بايد پسماند خود را مديريت کنند

زمان دریافت خبر :
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به موضوع پسماند وبازيافت گفت:‌ بيمارستانها و مراکز درماني بر اساس قوانين موجود در حوزه زباله‌هاي بيمارستاني تکاليفي دارند که بايد براساس شرايط و ضوابط خاص پسماندهاي خود را مديريت کنند.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2390

دیگران چه می خوانند