اول خبر | خبر امروز

روی خط خبر

حکم اعدام در ايالت آرکانزاس با داروي کشنده اجرا شد

زمان دریافت خبر :
اولين حکم اعدام در بيش از يک دهه گذشته در زنداني در ايالت آرکانزاس در آمريکا به اجرا درآمد.

امروز شنبه، 3 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 656

دیگران چه می خوانند