اول خبر | خبر امروز

عدم احراز صلاحيت افراد در انتخابات رياست جمهوري، دليل بر عدم صلاحيت در ديگر مسئوليت ها نيست

زمان دریافت خبر :
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ضمن اشاره به جمله امام خميني(ره) که ميزان وضع حال افراد است، بيان کرد عدم احراز صلاحيت برخي از افراد در انتخابات رياست جمهوري پيش رو، دليل بر عدم صلاحيت در ديگر مسئوليت ها نيست.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 463

دیگران چه می خوانند