اول خبر | خبر امروز

??لباس دختر ترامپ جنجال بپا کرد!

زمان دریافت خبر :
دختر ترامپ که به همراه خانواده اش براي بازي اسکي به کانادا رفته بود لباسي بر تن کرد که بسياري از رسانه هاي غربي متوجه نوع مدل آن نشده و جنجال ها بازهم در مورد وي ادامه يافت.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2361

دیگران چه می خوانند