اول خبر | خبر امروز

روی خط خبر

علت توده پستاني، جاي نگراني داره؟

زمان دریافت خبر :
در سمت راست پستان سمت راست و سمت چپ و پايين پستان سمت چپم چيزهاي سفت و دردناکي احساس مي کنم.

امروز شنبه، 3 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4637

دیگران چه می خوانند