اول خبر | خبر امروز

اندازه کليه هاي جنين، چرا نامتقارنه؟

زمان دریافت خبر :
جنين ما الان داخل هفته 30 مي باشد امروز جواب سنوگرافي را گرفتم، اندازه قطر کليه هاش با هم فرق داره.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 675

دیگران چه می خوانند