اول خبر | خبر امروز

اجراي حکم اعدام در ايالتي که خاستگاه کلينتون است+ فيلم

زمان دریافت خبر :
امريکا در دوره اي که دولت دونالد ترامپ سياست سخنگيرانه در داخل و خارج پيش گرفته است يک اعدام تازه را در تاريخ اين کشور ثبت کرد. اين اتفاق در ايالت آرکانزاس رخ داد گفته مي شود براي نخستين بار پس از سال ???? ميلادي است که به عنوان خاستگاه بيل کلينتون رئيس جمهور سابق شهرت دارد، پنجشنبه شب شاهد اجراي حکم اعدام بود.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 481

دیگران چه می خوانند