اول خبر | خبر امروز

با دکتر بازي بچه‌ها چه برخوردي کنيم؟

زمان دریافت خبر :
دکتر بازي کودکان يعني يکي از بچه‌ها که علاقه‌مند به نازکردن و ديده‌شدن است، در بين بازي بيمار شده و کودک ديگر که همبازي اوست، نقش دکتر را برعهده گرفته و تنها نسخه‌اي که براي بيمار خود مي‌پيچد، آمپول‌زدن است و هر دو نيز از اين بازي لذت مي‌برند.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 675

دیگران چه می خوانند