اول خبر | خبر امروز

پرتاب موشک سايوز به فضا

زمان دریافت خبر :
موشک سايوز روز پنجشنبه از بايکونور قزاقستان به فضا پرتاب شد و «جک فيشر» از ناسا و «فئودور يورچيکين» از آژانس فضايي روسيه را براي انجام ماموريت به فضا برد

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 470

دیگران چه می خوانند