اول خبر | خبر امروز

آرم هاي قديم طرح ترافيک از فردا اعتبار ندارد

زمان دریافت خبر :
مدير واحد صدور آرم سازمان ترافيک، گفت: از فردا آرم‌هاي قديم طرح ترافيک فاقد اعتبار است و بايستي خودروها براي ورود به محدوده ترافيک آرم طرح ترافيک سال ?? را داشته باشند.

امروز دوشنبه، 8 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5210

دیگران چه می خوانند