اول خبر | خبر امروز

افشاگري عجيب سرمربي پرتغالي پيشين المپياکوس

زمان دریافت خبر :
سرمربي پيشين پرتغالي تيم المپياکوس ? ماه پس از کناره‌گيري از اين سمت اعلام کرد که جذب انصاري‌فرد تصميم او نبود و به خواسته مديران باشگاه صورت گرفت!

امروز دوشنبه، 8 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5210

دیگران چه می خوانند