اول خبر | خبر امروز

چرا جلسه نهايي شوراي نگهبان در قم برگزار شد؟

زمان دریافت خبر :
جلسه ديروز شوراي نگهبان براي بررسي صلاحيت داوطلبين انتخابات رياست جمهوري در قم برگزار شد.

امروز چهارشنبه، 3 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 7686

دیگران چه می خوانند