اول خبر | خبر امروز

عکس افتتاح نمايشگاه تصويري با حضور سفير عراق در دانشگاه تهران

زمان دریافت خبر :
کانون دانشجويان عراقي در ايران؛ نمايشگاهي را تحت عنوان (نگاهي بر عراق) در دانشگاه تهران با حضور سفير عراق برگزار کردند.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 466

دیگران چه می خوانند