اول خبر | خبر امروز

Italy’s refiner Saras clears all oil debt with Iran

زمان دریافت خبر :
Dario Scaffardi, the general manager of Italy’s refiner Saras, says it has cleared all the debt it owed Iran for oil purchased before sanctions were imposed against the country in 2012.

امروز چهارشنبه، 3 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 7686

دیگران چه می خوانند