اول خبر | خبر امروز

تخريب 11 خودرو توسط شرور معروف بوشهر

زمان دریافت خبر :
اين شرور بدون توجه به توصيه ها و دستور پليس به سمت نيروهاي پليس و تعدادي از شهروندان حمله ور شد ولي نهايتا با هوشياري ماموران پليس دستگير شد.

امروز شنبه، 3 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 669

دیگران چه می خوانند