اول خبر | خبر امروز

جزئيات دستگيري قاتل سريالي زنان در رشت

زمان دریافت خبر :
اولين قتل قاتل مربوط به سال 87 بوده و مقداري از اموال مسروقه نيز از متهم کشف شده است.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2384

دیگران چه می خوانند