اول خبر | خبر امروز

نجات ? کارگر از زير آوار ساختمان در حال تخريب

زمان دریافت خبر :
رعايت نکردن اصول ايمني به هنگام تخريب ساختمان قديمي موجب ريزش آوار و گرفتار شدن چهار کارگر شد. اين کارگران با تلاش آتش نشانان از زير آوار ساختمان درحال تخريب نجات يافتند.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 469

دیگران چه می خوانند