اول خبر | خبر امروز

مناظرات انتخاباتي زنده برگزار شود کانديداهاي تأييد صلاحيت نشده، تابع قانون باشند

زمان دریافت خبر :
حوزه/ خطيب موقت جمعه تهران، با تأکيد بر اين که کانديداهاي تأييد صلاحيت نشده بايد از قانون و نظر شوراي نگهبان تبعيت کنند، تأکيد کرد: مناظرات انتخاباتي بايد زنده و مستقيم از تلويزيون پخش شود.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2388

دیگران چه می خوانند