اول خبر | خبر امروز

مرگ دلخراش کارگر ساختماني زير ستون بتوني

زمان دریافت خبر :
سقوط ستون بتوني 10 متري در محل گودبرداري در منطقه شمال تهران ، جان کارگر جواني را گرفت.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2366

دیگران چه می خوانند