اول خبر | خبر امروز

ثبت ? وقف جديد در گناباد

زمان دریافت خبر :
حوزه/ رئيس اداره اوقاف و امور خيريه گناباد از ثبت دو وقف جديد در روستاهاي موسيرز و رهن شهرستان گناباد به ارزش ??? ميليون ريال خبر داد.

امروز شنبه، 3 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 659

دیگران چه می خوانند