اول خبر | خبر امروز

تاکيد روحاني لبناني بر تعميق همزيستي ميان مسلمانان و مسيحيان

زمان دریافت خبر :
حوزه/ شيخ صادق نابلسي از روحانيون لبناني گفت: امروز بعد از موج هاي وحشي گري خطرناک تکفيري ها و نابودي انسان ها، بيش از هر زمان ديگر نيازمند تعميق همزيستي ميان مسلمانان و مسيحيان هستيم.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2382

دیگران چه می خوانند