اول خبر | خبر امروز

خصوصيت ارتداد‏ ملي و فطري

زمان دریافت خبر :
حوزه/ ملاک در حکم کردن به اسلام طفل، زمان انعقاد نطفه است و اسلام احدالوالدين کفايت مى ‏کند؛ شرط اجراى احکام مرتد فطرى بر چنين فردى نيز گذشتن برهه ‏اى از زمان پس از بلوغ است که در آن، اسلام اصيل و واقعى را اختيار کند.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 676

دیگران چه می خوانند