اول خبر | خبر امروز

حيات اجتماعي مردم در گرو حضور در پاي صندوق‌هاي رأي است

زمان دریافت خبر :
حوزه/ رئيس مؤسسه حکمت و فلسفه ايران، گفت: حضور در انتخابات همچون اکسيژن در جانِ جامعه مي‌دمد و اگر فردي در انتخابات مشارکت نداشته باشد، حيات اجتماعي خويش را به خطر مي‌ اندازد.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2364

دیگران چه می خوانند