اول خبر | خبر امروز

محله «عولادجان تهران» تصاوير

زمان دریافت خبر :
محله «عولادجان تهران» تصاوير اگر فکر مي کنيد زندگي در پايتخت نشاني از معماري هاي قديمي را در خود ندارد و ساخت و سازهاي بروز و معماري هاي نوين تمام شهر را در بر گرفته اند، بايد محله عولادجان را ببينيد.

امروز دوشنبه، 8 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5196

دیگران چه می خوانند