اول خبر | خبر امروز

ارزش محصولات پارس جنوبي تاکنون 191 ميليارد دلار است

زمان دریافت خبر :
مديرعامل شرکت ملي نفت ايران گفت: از زمان برداشت گاز در پارس جنوبي تاکنون يکهزار و 60 ميليارد مترمکعب در اين ميدان مشترک توليد شده که ارزش آن در اقتصاد ملي ايران 191 ميليارد دلار است.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3489

دیگران چه می خوانند