اول خبر | خبر امروز

راهکار تقويت سيستم ايمني بچه ها

زمان دریافت خبر :
دستگاه ايمني کودک، نگهبان‌هايي به نام آنتي بادي وجود دارد که وظيفه محافظت کودک را بر عهده دارند.

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 293

دیگران چه می خوانند