اول خبر | خبر امروز

چرا بعضي بچه ها دير حرف مي زنند؟

زمان دریافت خبر :
خيلي سخت است که با مساله دير به حرف آمدن و تاخير کلامي کودک به طرزي منطقي برخورد کرد. والدين در اين حالت اغلب دچار اضطراب شده و به سرعت به سراغ پزشکان مختلف مي‌روند.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1118

دیگران چه می خوانند