اول خبر | خبر امروز

رفراندوم سرنوشت ساز ترکيه؛ نظام پارلماني يا رياستي؟

زمان دریافت خبر :
شهروندان ترکيه امروز يکشنبه، در رفراندومي سرنوشت ساز به پاي صندوق هاي راي رفته اند تا به تغيير يا عدم تغيير قانوني اساسي کشورشان راي دهند. اگر شهروندان ترکيه به رفراندوم راي آري دهند نظام پارلماني در اين کشور به نظام رياستي تغيير مي يابد و رجب طيب اردوغان، رئيس جمهوري ترکيه را قادر مي سازد تا در صورت پيروزي در انتخابات بعدي تا سال ???? ميلادي قدرت را در دستان خود نگاه دارد.

امروز شنبه، 3 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4626

دیگران چه می خوانند