اول خبر | خبر امروز

چه اتفاقي مي افتد اگر فضايي ها تماس بگيرند؟

زمان دریافت خبر :
دريافت احتمالي پيام هاي ارسالي از بيگانگان فرازميني را يکي از بزرگ ترين کشف هاي آينده تاريخ بشر مي دانند؛ آيا براي اين رويداد عظيم و اثرات گسترده آن آماده ايد؟

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 815

دیگران چه می خوانند