اول خبر | خبر امروز

پيشتازي ?? ?? درصدي موافقان با شمارش ?? ?? درصد آراي همه‌پرسي ترکيه

زمان دریافت خبر :
خبرگزاري آنادولو درباره آخرين نتايج اين همه‌پرسي گزارش داد، نتايج حاصل از شمارش ?? درصد آرا نشان مي‌دهد، ??.? درصد شرکت‌کنندگان به اصلاحات قانون اساسي «آري» و ??.? «نه» گفته‌اند.

امروز دوشنبه، 8 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 918

دیگران چه می خوانند