اول خبر | خبر امروز

سفر با دف‌هاي ايراني

زمان دریافت خبر :
«از کودکي رويايم بود که همان طور که ما نوازندگان و خوانندگان کشورهاي ديگر را مي‌شناسيم، موسيقيدان‌هاي ساير کشورها هم ما را و من را از ايران بشناسند و زماني که يک نوازنده بين‌المللي شدم به بزرگترين رويايم تا آن موقع رسيدم.» نياز نيست حتماً از اهالي موسيقي باشيد تا از سختي‌هاي کار کردن دراين حوزه آگاه باشيد. از لغو شدن کنسرت‌ها تا دشواري‌هاي اخذ مجوز آلبوم و...

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1285

دیگران چه می خوانند