اول خبر | خبر امروز

منصوره حسيني نقاش نوگرا

زمان دریافت خبر :
در بين زنان نقاش ايراني منصوره حسيني چهره خاص و موفقي است که شايد مردم کمتر با نام او آشنا باشند. او در سال 1305 در تهران به‌دنيا آمد و از کودکي به نقاشي علاقه خاصي داشت تا جايي که در 10 سالگي منظره‌اي از درختان کاج حياط‌ شان در دفترش کشيد و پدرش با ديدن استعداد او تصميم گرفت برايش معلم خصوصي نقاشي بگيرد.

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 714

دیگران چه می خوانند