اول خبر | خبر امروز

اگر ملکتان شراکتي است، بخوانيد

زمان دریافت خبر :

دادنگار
اگر ملکتان شراکتي است، بخوانيد

احکام مال شراکتي شراکت يکي از موضوعاتي است که آثار خوب و بد فراواني در عالم حقوق براي آن متصور است. يکي از اختلافاتي که ممکن است گريبان دو شريک را بگيرد به زماني مربوط مي شود که ديگري مي خواهد سهم خود را بفروشد آن هم به کسي غير از شريک خودش. در اين […]

اگر ملکتان شراکتي است، بخوانيد
admindadnegarn

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1128

دیگران چه می خوانند