اول خبر | خبر امروز

افزايش 4 5 برابري ارزش صادرات ايران به اروپا

زمان دریافت خبر :
مبادلات تجاري ايران و اتحاديه اروپا در سال ???? با رشد ?? درصدي نسبت به سال قبل از آن به ??.??? ميليارد يورو رسيد.

امروز پنج شنبه، 4 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 7052

دیگران چه می خوانند