اول خبر | خبر امروز

گزارش سه ماهه پنجم وزارت امور خارجه از روند اجراي برجام

زمان دریافت خبر :
سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گفت: گزارش سه ماهه پنجم وزارت امور خارجه از روند اجراي برجام به کميسيون ارائه شد و در دستور کار و بررسي قرار گرفت.

امروز پنج شنبه، 4 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 7052

دیگران چه می خوانند