اول خبر | خبر امروز

گزارش سه ماهه پنجم وزارت امور خارجه از روند اجراي برجام

زمان دریافت خبر :
سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گفت: گزارش سه ماهه پنجم وزارت امور خارجه از روند اجراي برجام به کميسيون ارائه شد و در دستور کار و بررسي قرار گرفت.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1287

دیگران چه می خوانند