اول خبر | خبر امروز

صالحي: در فصل انتخابات صحبتي در مورد برجام ندارم

زمان دریافت خبر :
رئيس سازمان انرژي اتمي گفت: بنده در فصل انتخابات صحبتي در اين زمينه ندارم و حرفي نمي‌زنم.

امروز سه شنبه، 2 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 7555

دیگران چه می خوانند